Din webbl�sare �r f�r�ldrad. Vi rekommenderar att du laddar ner en nyare version.
Google Chrome , Internet Explorer 11 , Firefox

20 april 2017, Skandiform

Fördelarna med en vägghängd ljudabsorbent

Fordelarna_med_en_vagghangd_ljudabsorbent.jpg


På senare år har det blivit allt mer uppenbart hur viktig ljudnivån är för vårt välbefinnande på arbetsplatsen eller i andra offentliga miljöer. En väl kontrollerad ljudnivå är avgörande för att skapa ett gott klimat där människor trivs och mår bra. Det är en av anledningarna till varför vi på Skandiform tagit fram en vägghängd ljudabsorbent tillsammans med designern Nina Jobs.

Skapa behagligare känsla
Studier visar att människor som arbetar eller vistas i rum med bra ljuddämpning upplever att de känner sig mindre stressade och är mer effektiva. Ett bra sätt att kontrollera ljudet är att dämpa det med hjälp av absorbenter. Först och främst i taket men även på väggarna kan du sänka bullernivån och skapa en behagligare känsla i rummet. Ljud som tidigare varit extremt tydliga och störande på långt håll försvinner helt eller föminskas till ett icke störande lågt "mummel". Medarbetarna får lättare att koncentrera sig på sin uppgift och det blir enklare att konversera med en lägre samtalsnivå. På så vis kan du få en trevligare och mer ändamålsenlig arbetsmiljö på din arbetsplats.

Tyst som skogen
I samband med möbelmässan Stockholm Furniture & Light Fair 2017 lanserade Skandiform en kvadratisk vägghängd ljudabsorbent. Produkten, som heter Deep Forest, har ett trädliknande mönster och är framtagen i samarbete med designern Nina Jobs. ”Målet är att den nya väggabsorbenten ska fungera väl som ett funktionellt och estetiskt komplement till Skandiforms produktsortiment. Arbetet har präglats av en ambition att reducera material och detaljer för att på så vis skapa en minimalistisk taktil känsla utan att för den skull tumma på de ljudabsorberande egenskaperna. Namnet kommer av att produkten inspirerats av den tysta behagliga känslan som du återfinner i en djup skog. Därav även det trädliknande motivet,” beskriver Nina Jobs.

Enkel att placera
”Deep Forest ska vara lätt att placera. Den kvadratiska absorbenten fästs smart med magneter. Det kvadratiska formatet (50x50 cm) gör den enkel att duplicera och repetera i antal efter rummets storlek. I framtagningen har stor hänsyn tagits till miljöaspekterna. Deep Forest är tillverkad i återvunnen lump med möjlighet till kundanpassad textil,” konstaterar Nina.

Placera dem rätt
Syftet med vägghängda ljudabsorbenterna är att dämpa de spridande och förstärkande ljudreflexer som kan bildas i en lokal. Absorbenterna bör placeras i öronhöjd för de som vistas i lokalen, gärna både i sittande och stående läge. Absorbenterna kan även med fördel placeras i anslutning till hörn för att dämpa optimalt. Ett bra resultat får du om du placerar två väggabsorbenter på intilliggande väggar eftersom det minskar risken för så kallat fladdereko. Ett vanligt sätt att placera absorbenterna är att sprida ut dem över väggen i jämna eller ojämna mönster.

Komplement till akustiktak
Det kan finnas många anledningar att använda just vägghängda ljudabsorbenter i offentliga miljöer. Ofta är de vägghängda ljudabsorbenterna ett komplement till ett akustiktak. I vissa utrymmen räcker helt enkelt inte ljudabsorberande undertak till att för att skapa bra akustik. I andra fall kan det vara svårt att placera ljudabsorbenter i undertaket, exempelvis i en äldre byggnad med detaljer som behöver synas eller i en modern byggnad där arkitekten vill att installationerna är synliga.

Av estetiska skäl
Ett annat skäl, av mindre funktionell karaktär, är att välja vägghängda ljudabsorbenter för att det är snyggt. En stilren vägghängd ljudabsorbent kan tillföra mycket till det estetiska intrycket av lokalen. Som exempelvis Deep Forest.

scandinavian sence
SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

Nyhetsbrev
×
;