Din webbl�sare �r f�r�ldrad. Vi rekommenderar att du laddar ner en nyare version.
Google Chrome , Internet Explorer 11 , Firefox

Hållbarhetsarbete

Vårt arbete för att nå en långsiktigt hållbar utveckling har sitt ursprung i och upprätthålls genom arbetet med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

Tidlösa möbler av bra kvalitet har lång livslängd, vilket ger ett hållbart kretsloppstänkande. Att använda rena, oblandade material så långt det går, främjar källsortering och underlättar återvinning av produkterna.


Socialt ansvar
more-info

Socialt ansvar

Vi arbetar för att följa ISO 26000, en internationell standard som ger riktlinjer för hur man kan arbeta med socialt ansvarstagande. Vi vill följa dessa riktlinjer för att integrera socialt ansvar i alla företagets beslut och aktiviteter.


Hållbarhet i fokus
more-info

Hållbarhet i fokus

Skandiforms hållbarhetsprogram är framtaget utifrån vår strategi och våra grundvärderingar. Vi arbetar fokuserat för säkerställa fortsatta framgångar i vårt arbete att nå en långsiktig hållbarhet.


Produktmärkningar
more-info

Produktmärkningar

Vi har valt att fokusera på en produktmärkning i Sverige – Möbelfakta. Den täcker både kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi har även valt att FSC-certifiera oss och vi är medlemmar i svenska FSC®.

scandinavian sence
SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

Nyhetsbrev
×
;