Din webbläsare är föråldrad. Vi rekommenderar att du laddar ner en nyare version.
Google Chrome , Internet Explorer 11 , Firefox

Hållbarhetsarbete

Vårt arbete för att nå en långsiktigt hållbar utveckling har sitt ursprung i och upprätthålls genom arbetet med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

Tidlösa möbler av bra kvalitet har lång livslängd, vilket ger ett hållbart kretsloppstänkande. Att använda rena, oblandade material så långt det går, främjar källsortering och underlättar återvinning av produkterna. Huvuddelen av de material och komponenter som vi använder har sitt ursprung i svensk och europeisk industri. Närheten till våra leverantörer och de möjligheter till dialog och partnerskap som detta ger är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.


Design
more-info

Design

Vi säkerställer att de produkter vi tar fram är genomtänkta, hållbara med liten miljöpåverkan, kan återbrukas samt bidrar till hög komfort och välbefinnande. Omsorgsfullt väljer vi ut de material och leverantörer som klarar våra högt ställda krav. Våra produkter ska hålla över tid i både kvalité och i uttryck.


Hållbarhet
more-info

Hållbarhet

Skandiforms hållbarhetsprogram är framtaget utifrån vår strategi och våra grundvärderingar. Vi arbetar fokuserat för säkerställa fortsatta framgångar i vårt arbete att nå en långsiktig hållbarhet.

 


Certifieringar
more-info

Certifieringar

Vi har valt att fokusera på en produktmärkning i Sverige – Möbelfakta. Den täcker både kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi har även valt att FSC-certifiera oss och vi är medlemmar i svenska FSC®.


SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

Nyhetsbrev
×