Din webbläsare är föråldrad. Vi rekommenderar att du laddar ner en nyare version.
Google Chrome , Internet Explorer 11 , Firefox

Referenser

Ett företags profil återspeglas i hög grad av den inredning som väljs. Människor som trivs genererar en avslappnad stämning vilket i sin tur ger goda förutsättningar för framgångsrika möten.

Här redovisas ett urval av genomförda projekt med Skandiforms möbler.

Alfa Laval, Stockholm

Alfa Laval marknadsför produkter, system och service inom separering, värmeväxling och flödesteknik.

Produkt
Disc, Jeffersson

AstraZeneca, Lund

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedels- och forskningsföretag.

Produkt
Dropp

H&M Rowells, Borås

Postorderföretag.

Produkt
Afternoon, DiscT

Hewlett Packard, London

HP är ett teknologiskt företag som finns etablerat i mer än 170 länder runt om i världen.

Produkt
Afternoon, Slitz

Nasdaq/OMX, New York

Nasdaq är en helt elektroniskt baserad börs grundad år 1971 med säte i New York, USA. År 2008 förvärvade Nasdaq det svenska företaget OMX AB som driver de nordiska börserna.

Produkt
Aeon

Swedbank, Stockholm

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Produkt
Bombito

Vattenfall, Stockholm

Vattenfall producerar omkring 20 procent av den el som konsumeras i Norden.

Produkt
Nonstop

IBM, Saudiarabien

I Saudiarabiens huvudstad Riyadh ligger IBMs nya kontor. I december 2010 invigdes en 302 m hög, pampig byggnad som rymmer kontor, lägenheter, hotell och köpcentrum. Konferensrummen är möblerade med Disc XL.

Produkt
Disc XL

SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

SKANDIFORM AB BOX 36 SE-288 21 VINSLÖV SWEDEN
+46 (0)44 855 50 info@skandiform.se

Nyhetsbrev
×